Introduction
LVM Disk Genişletmek (İkincil Olarak)

LVM Disk Genişletmek (İkincil Olarak)

Bu yazıda ikincil bir disk ekleyerek Ubuntu Server tarafında (LVM) disk genişletme işlemi yapacağız. 30 GB üzerinde yapılandırılmış bir sunucu da 50 GB ikincil bir disk ile birlikte toplamda 80 GB boyutuna disk ağacını yükselteceğiz.

Uyarı: Disk genişletme işlemine başlamadan yüksek I/O yaratan process'leri sonlandırmanızı önermekteyim.

Öncelikle çalışan bir sistem üzerine disk eklediyseniz SCSI aygıtlarını kernel tarafında tekrar sync edebilirsiniz. SCSI aygıt yolunu bilmiyorsanız sayıyı arttırarak veya düşürerek deneme yanılma yapabilirsiniz.

echo 1 > /sys/class/scsi_device/1\:0\:0\:0/device/rescan
echo 1 > /sys/class/scsi_device/2\:0\:0\:0/device/rescan
echo 1 > /sys/class/scsi_device/3\:0\:0\:0/device/rescan

Bu adımı yapmak yerine sunucuyu yeniden başlatabilirsiniz. Bu şekilde eklenen disk görülecektir.

Bu adımdan sonra disk durumuna bakabiliriz.

[email protected]:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 30G 0 disk
-sda1 8:1 0 30G 0 part
|-ubuntu--vg-root 253:0 0 28G 0 lvm /
-ubuntu--vg-swap_1 253:1 0 2G 0 lvm [SWAP]
sdb 8:16 0 50G 0 disk
sr0 11:0 1 1024M 0 rom

Burada sdb olarak ikincil diski görmekteyiz. fdisk ile bölüm tablosunu yazdırıyoruz.

[email protected]:~# fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.30.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x980babc0.

[email protected]:~# Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

Physical Volume'u oluşturuyoruz.

[email protected]:~# pvcreate /dev/sdb
WARNING: dos signature detected on /dev/sdb at offset 510. Wipe it? [y/n]: y
Wiping dos signature on /dev/sdb.
Physical volume "/dev/sdb" successfully created.

Volume Group extend işlemine geçiyoruz. Öncelikle vgdisplay ile Volume Group Name öğreniyoruz.

[email protected]:~# vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name ubuntu-vg
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
Metadata Sequence No 3
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 2
Open LV 2
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size 30.00 GiB
PE Size 4.00 MiB
Total PE 7679
Alloc PE / Size 7676 / 29.98 GiB
Free PE / Size 3 / 12.00 MiB
VG UUID J5TCnR-OHuZ-1Bea-z8IL-elXG-MqSu-KjDGa4

Volume Group Name olarak ubuntu-vg olarak gözükmektedir. Volume Group extend işlemine geçebiliriz.

[email protected]:~# vgextend ubuntu-vg /dev/sdb
Volume group "ubuntu-vg" successfully extended

Logical Volume extend işlemini yapıyoruz. Burada Logical Volume /dev/mapper/ubuntu--vg-root gözükmektedir. Logical Volume ismini /etc/fstab altından görüntüleyebilirsiniz.

[email protected]:~# lvextend -l+100%FREE /dev/mapper/ubuntu--vg-root
Size of logical volume ubuntu-vg/root changed from 27.99 GiB (7165 extents) to 78.00 GiB (19967 extents).
Logical volume ubuntu-vg/root successfully resized.

resize2fs ile disk genişletme işlemine geçiyoruz.

[email protected]:~# resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-root
resize2fs 1.43.5 (04-Aug-2017)
Filesystem at /dev/mapper/ubuntu--vg-root is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 4, new_desc_blocks = 10
The filesystem on /dev/mapper/ubuntu--vg-root is now 20446208 (4k) blocks long.

Son disk durumuna bakabiliriz.

[email protected]:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 30G 0 disk
-sda1 8:1 0 30G 0 part
|-ubuntu--vg-root 253:0 0 78G 0 lvm /
-ubuntu--vg-swap_1 253:1 0 2G 0 lvm [SWAP]
sdb 8:16 0 50G 0 disk
-ubuntu--vg-root 253:0 0 78G 0 lvm /
sr0 11:0 1 1024M 0 rom

Disk genişletme işlemini tamamladık.

Author

EAE

View Comments
Next Post

OpenVPN Hardening