Introduction
LVM Disk Genişletmek (Varolan)

LVM Disk Genişletmek (Varolan)

Bu anlatımda VMware ESXi tarafında varolan disk boyutunun genişletme işlemine değinmekteyim. VMware ESXi tarafında disk boyutunu arttırdığınızı düşünürsek aşağıdaki yönergeye göre LVM tarafında extend işlemini tamamlamış olacaksınız. Ben bu işlemi Ubuntu Server tarafında yapmaktayım.

Uyarı: Disk genişletme işlemine başlamadan yüksek I/O yaratan process'leri sonlandırmanızı önermekteyim.

Senaryomuz 60 GB varolan disk boyutunun VMware ESXi tarafında 80 GB boyutuna çıkarılması ve bizim LVM tarafında extend işlemini uygulamamız olacaktır. VMware ESXi tarafında gerekli boyut arttırımını yaptıktan sonra SCSI aygıtlarını kernel tarafında tekrar sync edebilirsiniz. SCSI aygıt yolunu bilmiyorsanız sayıyı arttırarak veya düşürerek deneme yanılma yapabilirsiniz.

echo 1 > /sys/class/scsi_device/1:0:0:0/device/rescan
echo 1 > /sys/class/scsi_device/2:0:0:0/device/rescan
echo 1 > /sys/class/scsi_device/3:0:0:0/device/rescan

Yada sistemi yeniden başlatabilirsiniz. Bu sayede extend edilen toplam disk boyutu fdisk -l tarafında görülecektir.

Daha sonra fdisk ile primary olarak diski yeniden yapılandırmamız gerekmektedir.

[email protected]:~# fdisk /dev/sda

Welcome to fdisk (util-linux 2.30.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n
Partition type
p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2): 2
First sector (125827072-167772159, default 125827072):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (125827072-167772159, default 167772159):

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 20 GiB.

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2): 2
Hex code (type L to list all codes): 8e

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Re-reading the partition table failed.: Device or resource busy

The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8).

[email protected]:~# reboot

Yukarıda görmüş olduğunuz üzere partition number olarak 2, default gelen değeri seçmiştik. Şimdi seçmiş olduğumuz partition için LVM için bir disk oluşturacağız.

[email protected]:~# pvcreate /dev/sda2
Physical volume "/dev/sda2" successfully created.

Volume Group (VG) extend işlemini gerçekleştiriyoruz.

[email protected]:~# vgextend ubuntu-vg /dev/sda2
Volume group "ubuntu-vg" successfully extended

Logical Volume (LV) extend işlemini gerçekleştiriyoruz.

[email protected]:~# lvextend -l+100%FREE /dev/ubuntu-vg/root
Size of logical volume ubuntu-vg/root changed from <57.98 GiB (14842 extents) to 78.00 GiB (19968 extents).
Logical volume ubuntu-vg/root successfully resized.

resize2fs ile yeniden diski resize ediyoruz.

[email protected]:~# resize2fs /dev/ubuntu-vg/root
resize2fs 1.43.8 (1-Jan-2018)
Filesystem at /dev/ubuntu-vg/root is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 8, new_desc_blocks = 10
The filesystem on /dev/ubuntu-vg/root is now 20447232 (4k) blocks long.

Varolan disk genişletme işlemini tamamladık.

Author

EAE

View Comments
Next Post

Örnek SIEM Kuralları - 8

Previous Post

Örnek SIEM Kuralları - 7